• نشانی:
    خیابان امام خمینی بعد از سی تیر پاساژ ابزار یراق واحد 137
  • تماس:
    3-02166748080

بخش های مختلف امور مربوط به صادارت و واردات 

20130427152221_147135_574

مقررات و قوانین صادرات و واردات

ثبت سفارش و اظهارنامه

 ترخیص کالا

 حمل کالا